гэрчилгээ

Хөнгөн цагаан Атираат Нийлмэл хавтангийн гэрчилгээ, хяналтын тайлан

Гүйцэтгэлийн туршилтын дөрвөн тайлан

1

Галд тэсвэртэй хяналтын тайлан

2

ETL гэрчилгээжүүлэлтийн тайлан

SGs гэрчилгээжүүлэлтийн тайлан

3
4

IOS

IOS-1
IOS-2