гэрчилгээ

Хөнгөн цагаан Атираат Нийлмэл Самбарын гэрчилгээ ба хяналтын тайлан

Дөрвөн гүйцэтгэлийн тестийн тайлан

1

Галд тэсвэртэй хяналтын тайлан

2

ETL гэрчилгээний тайлан

SGs гэрчилгээжүүлэх тайлан

3
4